Call Us Now : +603-2698 8557 

Adamson Inn Pulau Pinang


Adamson Inn Hotel Pulau Pinang merupakan satu-satunya hotel bajet yang terletak di luar Kuala Lumpur. Ianya telah mula beroperasi pada tahun 2009 dan telah mendapat sambutan dari tetamu dari dalam dan luar negeri Pulau Pinang.

Logo hotel adalah Hakmilik dan Hak Cipta Terpelihara oleh Zasoleis Sdn Bhd (137205-K) 2015.  Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan daripada laman web ini termasuk artikel, illustrasi dan foto dalam apa jua bentuk dan cara sekalipun sama ada fotokopi, mekanikal, rakaman, cetakan, elektronik atau cara-cara lain tanpa mendapat izin bertulis dahulu dari pihak Adamson Hotel Kuala Lumpur melalui syarikat Zasoleis Sdn Bhd (137205-K).
Copyright © 2015 Adamson Hotel Kuala Lumpur