Call Us Now : +603-2698 8557 

Adamson Park Hotel Kuala Lumpur

Adamson Park Hotel Kuala Lumpur merupakan hotel bajet terbaru di dalam rangkaian hotel milik Zasoleis Sdn Bhd. Adamson Park Hotel Kuala Lumpur masih didalam peringkat pembinaan dan dijangka akan memulakan operasi dan dibuka untuk orang ramai pada penghujung tahun 2014 ini.

Logo hotel adalah Hakmilik dan Hak Cipta Terpelihara oleh Zasoleis Sdn Bhd (137205-K) 2015.  Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan daripada laman web ini termasuk artikel, illustrasi dan foto dalam apa jua bentuk dan cara sekalipun sama ada fotokopi, mekanikal, rakaman, cetakan, elektronik atau cara-cara lain tanpa mendapat izin bertulis dahulu dari pihak Adamson Hotel Kuala Lumpur melalui syarikat Zasoleis Sdn Bhd (137205-K).
Copyright © 2015 Adamson Hotel Kuala Lumpur