Call Us Now : +603-2698 8557 

Sijil

 

 

Adamson Hotel Kuala Lumpur telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan telah memperolehi Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan rujukan pendaftaran 357-02088311.

Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat ini mempunyai tempoh sahlaku dari 21 Julai 2013 sehingga 20 Julai 2016.

Disamping itu juga, Adamson Hotel Kuala Lumpur telah berdaftar dan mendapat Sijil Pengesahan Halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) untuk dapur utama kami.

Sijil Pengesahan Halal ini mempunyai tempoh sahlaku dari 16 Jun 2013 sehingga 15 Jun 2015.

Logo hotel adalah Hakmilik dan Hak Cipta Terpelihara oleh Zasoleis Sdn Bhd (137205-K) 2015.  Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan daripada laman web ini termasuk artikel, illustrasi dan foto dalam apa jua bentuk dan cara sekalipun sama ada fotokopi, mekanikal, rakaman, cetakan, elektronik atau cara-cara lain tanpa mendapat izin bertulis dahulu dari pihak Adamson Hotel Kuala Lumpur melalui syarikat Zasoleis Sdn Bhd (137205-K).
Copyright © 2015 Adamson Hotel Kuala Lumpur