Call Us Now : +603-2698 8557 

Katering


Adamson Hotel Kuala Lumpur juga telah menubuhkan unit katering bagi meningkatkan unjuran perolehan pada pertengahan tahun 2011. Unit yang dikawal selia oleh Jabatan F&B kami ini telah memulakan perkhidmatan katering bermula pada pertengahan September 2011 dan telah mendapat beberapa tempahan daripada pihak pelanggan dari jabatan-jabatan kerajaan dan juga dari syarikat swasta.

Kami juga menawarkan perkhidmatan pakej perkahwinan beserta katering yang mana bersesuaian dengan bajet impian anda. Pakej yang kami tawarkan ini adalah mampu belanja dengan harga yang berpatutan dan kami akan memastikan majlis anda berjalan dengan lancar serta menepati keperluan anda.

Logo hotel adalah Hakmilik dan Hak Cipta Terpelihara oleh Zasoleis Sdn Bhd (137205-K) 2015.  Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan daripada laman web ini termasuk artikel, illustrasi dan foto dalam apa jua bentuk dan cara sekalipun sama ada fotokopi, mekanikal, rakaman, cetakan, elektronik atau cara-cara lain tanpa mendapat izin bertulis dahulu dari pihak Adamson Hotel Kuala Lumpur melalui syarikat Zasoleis Sdn Bhd (137205-K).
Copyright © 2015 Adamson Hotel Kuala Lumpur