Call Us Now : +603-2698 8557 

Dewan Intan


Dewan Intan adalah dewan bersaiz sederhana besar yang boleh memuatkan 100 orang peserta bagi susunan bilik darjah dan 150 orang peserta bagi susunan teater.

Dewan Intan berada di Tingkat Mezzanine bangunan hotel dan ianya juga dilengkapi dengan kemudahan WiFi untuk kemudahan kegunaan peserta untuk bermesyuarat dan seminar.

Logo hotel adalah Hakmilik dan Hak Cipta Terpelihara oleh Zasoleis Sdn Bhd (137205-K) 2015.  Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan daripada laman web ini termasuk artikel, illustrasi dan foto dalam apa jua bentuk dan cara sekalipun sama ada fotokopi, mekanikal, rakaman, cetakan, elektronik atau cara-cara lain tanpa mendapat izin bertulis dahulu dari pihak Adamson Hotel Kuala Lumpur melalui syarikat Zasoleis Sdn Bhd (137205-K).
Copyright © 2015 Adamson Hotel Kuala Lumpur