Call Us Now : +603-2698 8557 

Dewan Mutiara


Dewan Mutiara pula boleh memuatkan 40 orang peserta bagi susunan bilik darjah dan 60 orang peserta bagi susunan teater.

Dewan Mutiara berada di tingkat 1 bangunan hotel dan ianya dilengkapi dengan kemudahan WiFi untuk keselesaan peserta untuk bermesyuarat dan menjalankan seminar.

Logo hotel adalah Hakmilik dan Hak Cipta Terpelihara oleh Zasoleis Sdn Bhd (137205-K) 2015.  Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan daripada laman web ini termasuk artikel, illustrasi dan foto dalam apa jua bentuk dan cara sekalipun sama ada fotokopi, mekanikal, rakaman, cetakan, elektronik atau cara-cara lain tanpa mendapat izin bertulis dahulu dari pihak Adamson Hotel Kuala Lumpur melalui syarikat Zasoleis Sdn Bhd (137205-K).
Copyright © 2015 Adamson Hotel Kuala Lumpur